Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Úklid klestu s pálením


V případech kdy s ohledem na nepřístupnost nebo neekonomičnost zejména po vyvezení těžebních zbytků provádíme úklid klestu s pálením.
Pálení provádíme s co možná nejvyšším důrazem na bezpečnost.
Pálení klestu vždy dopředu hlásíme na HZS.
Vždy dbáme na důsledné vyklízení, a to nejen z hlediska zalesňování, ale i následné ochrany proti buřeni.