Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Úklid klestu bez pálení


Po těžbách dospělých porostů se těžební zbytky (především větve) uklízí před zalesněním obnovovaných ploch nebo jako opatření s ohledem na zájmy ochrany přírody, kdy klest slouží jako útočiště organizmů vázaných na tlející dřevo. Někdy je nutné klest v lese, a to na stanovištích chudých na důležité živiny, ponechat.
Těžební zbytky především větve, kůru, špice (nehroubí) uklízíme ručně a to buď způsobem do hromad, nebo valů.
Vždy dbáme na důsledné vyklízení, a to nejen z hlediska zalesňování, ale i následné ochrany proti buřeni.