Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Prořezávky

Prořezávka je výchovný zásah ve stejnověké a nesmíšené mlazině nebo v mlazině složené z dřevin přibližně stejně cenných.
Prořezávka má odstranit především nekvalitní jedince v horní a střední porostní vrstvě mlaziny a pečovat o to, aby se tvárné stromky příliš netísnily.