Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Podzimní zalesnění

Podzimní zalesnění - Pěstební.cz
Obnova lesa je nedílnou a důležitou součástí hospodaření v lesích. Lesní zákon ukládá vlastníkovi lesa povinnost obnovovat lesní porosty, v určitém časovém rozmezí a pomocí vhodné dřevinné skladby. Vlastník může svým hospodařením ovlivňovat nejen produkci, ale i půdní a klimatické podmínky lesa a jeho bezprostředního okolí. Dřevinná skladba se volí vzhledem k stanovištním podmínkám, ale také s ohledem na produkční a mimoprodukční funkce lesa.

Technologii zalesnění vždy volíme dle druhu sazenic s ohledem k jejich kořenovému systému, aby nedocházelo k deformaci kořenového systému.

Podzimní zalesnění navazuje na jarní zalesnění.

Provádíme výsadbu holin a zejména se snažíme o vylepšení kultur (výměna uschlých, poničených stromků).

Podzimní zalesnění provádíme ve většině případů krytokořenou (obalovanou) sadbou