Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Ožínání MLP proti buřeni 

Lesní buřeň tvoří různé trávy, byliny a křoviny, které jsou přirozenou součástí lesních společenstev a zvyšují své zastoupení na obnovované ploše po těžbě dospělého porostu.

Jedná se například o třtinu křovištní. Tato tráva vytváří mocný drn, ohrožuje malé stromky například odebíráním vláhy a spolu s deštivým a teplým počasím pak vytváří nevhodné mikroklima. V jeho důsledku pak může dojít k rozvoji plísní a houbových onemocnění.

Stromky ohrožuje také zalehnutím, pokud by na neožnutou trávu v zimě napadala vrstva sněhu a ležela na stromcích až do jara.

Stromky, které se na jaře zasázeli, ale i ty loňské a starší je tedy potřeba chránit před negativními vlivy prostředí, aby v co nejkratší době dosáhly takových dimenzí, že mohou růst samy bez významnější podpory člověka (takzvané stadium zajištěnosti porostu). Tuto péči vyžadují téměř výhradně stromky zasázené uměle.