Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Odrostky a poloodrostky 

Odrostky - Pěstební.cz

Rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.

Metoda odrostků není univerzální, ale spíše doplňková. Odrostky se mohou významně uplatnit ve speciálních případech, kde je použití sadebního materiálu běžné velikosti z nějakého důvodu nevhodné. Těžiště využití odrostků lze spatřovat zejména při zalesňování stanovišť se silný vlivem buřeně (třtina, ostružiníky apod.) a v kombinaci s individuálními ochranami proti zvěři (tubusy, oplůtky), kdy je žádoucí, aby stromek odrostl a zesílil ještě před ukončením životnosti ochranného zařízení.

Jako velmi vhodný příklad použití odrostků se dále jeví výsadby pro obohacování druhové skladby okolních monokultur.

Odrostky se dobře uplatní i tam kde hrozí eroze půdy, pásma ochrany vodních zdrojů, kde nelze využít chemické ochrany rostlin proti buřeni, mrazové polohy a stanoviště náchylná k přemokření, místa s vysokým tlakem zvěře a ve vylepšování a doplňování kultur.