Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Ochrana proti ohryzu 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejvíce jsou poškozovány smrkové porosty ve věku 20-40 let (II. věková třída).

U mladších porostů brání loupání zavětvené kmeny, u starších silnější rozpraskaná borka, díky řidšímu sponu jsou tyto porosty také méně atraktivními stávaništi zvěře.

Z hlediska porostní struktury jsou jednoznačně méně poškozovány různověké víceetážové porosty ve srovnání s porosty stejnověkými.

Zdá se, že svoji roli hraje také struktura horizontální, větší kumulace škod nastává především v rozlehlých porostních skupinách, ve srovnání se skupinami malými.