Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Ochrana MLP proti hlodavcům

Ochrana proti hlodavcům - Pěstební.cz

V posledních několika letech se začaly vyskytovat ve větší míře škody na kulturách a mladých lesních porostech ohryzem kůry na bazálních částech kmínků hlodavci.

Nejvíce postihovanou dřevinou bývá buk, i když ušetřeny nejsou ani javory či duby.

V současné době se již velmi obtížně provádí kladení otrávených návnad či pastí, tedy klasická instalace staniček s jedem do hlodavci ohrožených listnatých kultur.

Vzhledem k novým zákonům a nařízením Evropské unie je tento způsob obrany víceméně pro podmínky lesního hospodářství nepoužitelný.

Dalším způsobem chemické ochrany stromků je nátěr jejich kmínků repelenty proti ohryzu. Tuto ochranu provádíme buď nástřikem, nebo nátěrem na kmínky.