Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

 

Kontrolní a srovnávací plochy 

Metodika kontrolních a srovnávacích ploch (KSP) byla zákoně ustanovena jako preventivní opatření v ochraně lesa u lesních majetků nad 50 ha vyhláškouMZeč. 101/1996 Sb.(§ 5odst. 1písm. b). K zajištění jednotného postupu při zakládání a vyhodnocování KSPbyl vydán metodický pokyn MZe14/96.

Zásady zakládání KSP obě plochy, oplocená i neoplocená musí být na srovnatelných stanovištních podmínkách obě plochy jsou stejně velké, ideální je rozměr 6x6 až 10x10 metrů. Účel:stanovení vlivu zvěře na dřeviny, stanovení únosných stavů zvěře a sledování změn její početnosti.

Založení:v kulturách hned po zalesnění nebo v začínající přirozené obnově, při umístění je nutné respektovat místní podmínky, nevhodné umístění zcela devalvuje výpovědní hodnotu, vše projednat s uživatelem honitby i lesním hospodářem.

Počet:orientačně pro umělou obnovu 1 KSP na 100 ha lesa (nebo 10 ha paseky), pro přirozenou obnovu 2-3 na 100 ha lesa (ve vyhlášce je doporučeno 1 KSP na 500 ha.) Kontrola:poprvé po 3 letech od založení, dále každý druhý rok, kontroluje státní správa, u kultur po 5 letech kontrola zajištění porostu.