Pěstební.cz - Home

Kontakt - Pěstební.cz

Pěstební.cz - podzimní práce v lese

  • Home - Pěstební.cz

 

Pěstební.cz – Umíme pěstovat les

Jsme ryze rodinná firma, která se specializuje na pěstební činnosti v lese. Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Zajištujeme veškeré služby v pěstební činnosti pro soukromé vlastníky lesů, státní lesy i pro právnické osoby.

Pěstební činnost se dá rozdělit do pěti základních okruhů činností:

Po těžbě:

  • Úklid klestu – mechanicky, ručně bez pálení, ručně s pálením, štěpkováním s rozptylem vzniklé štěpky po holině. Příprava vzniklé holiny k zalesnění, dočištění ploch, chemická příprava před zalesněním, mechanická příprava před zalesněním

Zalesnění:

  • Jarní zalesnění, podzimní zalesnění, opakovaná výsadba – vylepšení ploch, výsadba odrostků a poloodrostků

Mechanická ochrana vysázených mladých lesních porostů – Výstavba oplocenek, oplůtků

  • Stavba oplocenek dřevěných – typ Pacov, stavba oplocenek drátěných, opravy oplocenek, ochrana individuálních jedinců oplůtky, individuální ochrany, kontrolní a srovnávací plochy

Po zalesnění: Ochrana Mladých lesních porostů

  • Ochrana proti Klikorohu borovému, ochrana proti okusu letní, ochrana proti okusu zimní, ochrana proti buřeni mechanická (vyžínání v pruzích, celoplošně), ochrana proti buřeni chemická (v pruzích, celoplošně), přihnojování na neživných stanovištích, ochrana proti hlodavcům

Výchova mladých lesních porostů:

  • Výsek a výřez nežádoucích dřevin, prořezávky,vyvětvování

Zajištujeme kompletní projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci a projekt k zalesnění lesních i zemědělských ploch. 

  • Dále zajistíme vhodný sadební materiál s listem o původu.