­


Pestebni.cz Uklid klestu bez paleni 2

Po těžbách dospělých porostů se těžební zbytky (především větve) uklízí před zalesněním obnovovaných ploch nebo jako opatření s ohledem na zájmy ochrany přírody, kdy klest slouží jako útočiště organizmů vázaných na tlející dřevo. Někdy je nutné klest v lese, a to na stanovištích chudých na důležité živiny, ponechat.

Těžební zbytky především větve, kůru, špice (nehroubí) uklízíme ručně a to buď způsobem do hromad, nebo valů.

Vždy dbáme na důsledné vyklízení, a to nejen z hlediska zalesňování, ale i následné ochrany proti buřeni.


 

Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 1
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 10
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 11
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 12
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 13
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 14
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 15
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 16
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 17
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 18
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 19
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 2
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 3
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 4
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 5
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 6
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 7
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 8
Pestebni.cz  Uklid Klestu Bez Paleni 9

 


 

 

­