­


Pestebni.cz Ochrana proti zimnimu ohryzu zveri 2

Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejvíce jsou poškozovány smrkové porosty ve věku 20-40 let (II. věková třída).

U mladších porostů brání loupání zavětvené kmeny, u starších silnější rozpraskaná borka, díky řidšímu sponu jsou tyto porosty také méně atraktivními stávaništi zvěře.

Z hlediska porostní struktury jsou jednoznačně méně poškozovány různověké víceetážové porosty ve srovnání s porosty stejnověkými.

Zdá se, že svoji roli hraje také struktura horizontální, větší kumulace škod nastává především v rozlehlých porostních skupinách, ve srovnání se skupinami malými.


 

Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 1
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 2
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 3
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 4
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 5
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 6
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 7
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 8
Pestebni.cz   Ochrana Proti Zimnimu Ohryzu Zveri 9

 


 

 

 

­