­

 

20141009 121226

Jsme ryze rodinná firma, která se specializuje na činnosti spojené s obnovou a výchovou lesních porostů. Veškeré práce zajišťujme svými kmenovými zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti zejména s pěstební činností.
Pro soukromé vlastníky lesa zajišťujeme komplexní lesnické služby a to formou:

• Jednotlivých služeb s ohledem na volné kapacity

• Na základě komplexní smlouvy o provádění lesnických činností

Kdy na základě této smlouvy zajišťujeme komplexní péči o lesní porosty vlastníkům lesa. Nejen tedy těžbu a přiblížení dřeva na odvozní místo, ale zejména veškerou pěstební činnost spočívající v úklidu klestu, přípravy holin k zalesnění, zalesnění, stavbu oplocenek, péči o nezajištěné mladé lesní porosty (Klikoroh borový, hraboši, okus, ohryz, ožínání proti buřeni), výchovu lesních porostů do 40 let věku (vyvětvování, prořezávky…). Na základě smlouvy o provádění lesnických činností zajišťujeme též dotace a veškeré zákonné dokumenty, které musí vlastník lesa splnit vůči orgánům státní správy.

Od května 2014 zajištujeme veškeré lesnické činnosti z provozovny v Hlinsku.


 

Jarní zalesnění

Jarní zalesnění

Holiny, které vzniknou těžbou, ukládá lesní zákon zalesnit do dvou let po vzniku. Nejvíce zalesnění provádíme v jarním období a to od počátku března do poloviny května.

Dozvědět se více

Odrostky

Odrostky

Metoda odrostků není univerzální, ale spíše doplňková. Odrostky se mohou významně uplatnit ve speciálních případech, kde je použití sadebního materiálu běžné velikosti z nějakého důvodu nevhodné

Dozvědět se více


 

Oplocenky

Oplocenky

Účinnými opatřeními, která zabraňují škodám způsobeným zvěří (okus, ohryz, vytloukání aj.), jsou tradičně preventivní prostředky ochrany – tzv. oplocenky. Jejich primárním posláním je chránit přirozené zmlazování nebo výsadby dřevin před škodlivým působením zejména spárkaté zvěře.

Dozvědět se více


 

 

 

­